CV

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO SOCIALINĖS INFORMATIKOS FAKULTETO

Informatikos ir programų sistemų katedros lektorė RAMUTĖ NAUJIKIENĖ

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimimo vieta: Lietuva, Ignalina.
Išsilavinimas: Fizikos specialybės aukštojo mokslo diplomas. Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas, 1971 m.

Kvalifikacijos kėlimas:
1. 1974 m. Tarpšakinis vadovaujančiųjų ir ITD kvalifikacijos kėlimo institutas. Programavimo kalbos.
2. 1976 m. Lietuvos Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas. Vieningos serijos ESM. Programavimo kalbos. Ekonominės politikos kursas.
3. 1984 m. Lietuvos Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas. Realaus laiko operacinės sistemos.
4. 1986 m. Lietuvos Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institutas. Duomenų bazių valdymo sistemos. Programavimas.

Sertifikatai:
1. Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos, Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse. „Bazinių verslumo gebėjimų ugdymas“, „Inovacijų valdymas“, „Verslo psichologija“,  „Verslo teisė“, „Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje“. Lietuvos pramoninkų konfederacija, Kauno technologijos, Mykolo Romerio, Vilniaus Gedimino technikos universitetai, 2007 m.
2. Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas (European Computer Driving Licence). Nr. 000825. Suteikta ECDL testuotojo teisė. ECDL atstovybė Lietuvoje, 2002 m.
3. Atvirasis ir distancinis mokymas. Nr. 0779. Pagal Škotijos Heriot-Watt universiteto medžiagą, KTU distancinio mokymo centras, 2002 m.

Mokslo šaka: Informatika, informacijos technologijos, vadyba ir administravimas
Mokslinių interesų kryptis: Informatika, informacijos technologijos, vadyba ir administravimas, edukologija.
Dabartinė darbovietė ir pareigos: Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Informatikos ir statistikos katedros lektorė.
Dėstomi dalykai: Informatika, Informacinės valdymo sistemos, Informacijos vadyba, Teisės informatika.

Profesinė patirtis:
1. 1970 m. Vilniaus universitetas. Laborantė mokslinio tyrimo sektoriuje.
2. 1971–1973 m. Vilnius, Lietuva, Elektrografijos mokslinio tyrimo institutas, inžinierė-konstruktorė. Optinės schemos ir jų taikymas įvairios paskirties objektuose.
3. 1973-1992 m. Vilnius, Lietuva, Skaičiavimo technikos ir informatikos mokslinio tyrimo institutas, Valstybinė įmonė Automatizuotų valdymo sistemų projektavimo-konstravimo biuras; Informatikos ir kibernetikos institutas prie gamybinio susivienijimo SIGMA. Vedantysis konstruktorius, inžinierė-programuotoja. Ekonomikos, inžinerijos, prekybos, buhalterijos uždavinių projektavimas, programavimas ir diegimas Lietuvoje, Rusijoje (Maskva, Kaliningradas), Latvijoje (Ryga, Rezekne).
4. 1992 m. Vilnius, Lietuva, Vidaus reikalų ministerija, Informatikos tarnyba. Vyresnioji inspektorė. Duomenų saugojimas ir apdorojimas.
5. 1992-1997 m. Vilnius, Lietuva. Vilniaus Aukštesnioji Policijos mokykla. Dėstytoja. Dėstomas dalykas Informatika policijoje ir VRĮ.
6. 1996-1997 m. Vilnius, Lietuva. UAB “Computerland”. Dėstytoja. Dėstomas dalykas Informatika.
7. 1997-1999 m. Vilnius, Lietuva. Lietuvos teisės akademija. Teisinės informatikos katedra. Vyresnioji asistentė, vyresnioji dėstytoja. Dėstomi dalykai: Informatika, Informatika policijoje ir VRĮ.
8. 2000-2004 m. Vilnius, Lietuva. Lietuvos teisės universitetas. Valstybinio valdymo fakultetas. Teisinės informatikos katedra. Vyresnioji dėstytoja, lektorė. Dėstomi dalykai: Informatika, Informatika policijoje ir VRĮ, Informatika ir informacijos technologijos muitinėje, Teisės informatika. ECDL atstovybės Lietuvoje suteikta ECDL testuotojo teisė. Naujai priimamų į darbą LTU kompiuterinių įgūdžių tikrinimo komisijos narė.
9. Nuo 2005 m. Vilnius, Lietuva. Mykolo Romerio universitetas. Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas. Informatikos ir statistikos katedra. Lektorė. Dėstomi dalykai: Informatika, Informacijos vadyba, Teisės informatika, Informacinės valdymo sistemos.

Narystė organizacijose: ŽINIJOS draugijos narys, LIKS narys.

Dalyvauta projektuose:
1. Bakalauro studijų programos „Teisė ir valdymas“ modulių mokomosios medžiagos paketo „Informacinės valdymo sistemos“ kūrimas nuotolinėms studijoms. Vykdymo grupės narė. 2007 m.
2. Verslumo ugdymas Mykolo Romerio, Kauno technologijos, Gedimino technikos universitetuose socialinių ir inžinerinių mokslų srityse. „Bazinių verslumo gebėjimų ugdymas“, „Inovacijų valdymas“, „Verslo psichologija“,  „Verslo teisė“, „Verslo perspektyvos ir iššūkiai elektroninėje erdvėje“. ES struktūrinių fondų remiamas LPK projektas. Dalyvė. 2007 m.