Publikacijos

Publikacijos mokslo periodiniuose leidiniuose

Leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą:

1. Dzemydiene D., Naujikiene R. Intelligent decision support for sustainable development processes evaluation.  The 4th International Conference.  Citizens and governance for sustainable development CIGSUD’2006. Vilnius Gediminas Technical University Press, Technika  2006, ISBN 9955-28-041-7, p. 275-280
2. Dzemydienė D., Naujikienė R. Structural analysis of legal environment protection information in the estimation of pollution factors. International Conference. Modelling and simulation of Business Systems. Kaunas. Technologija. 2003, ISSN 9955-09-420-6, p. 324-328

Tarptautiniuose periodiniuose recenzuojamose:

1. Dzemydiene D., Naujikiene R. Intelligent decision support for sustainable development processes evaluation. The 4th International Conference Citizens and Governance for Sustanable Development CIGSUD‘2006. 28-30 September 2006, Vilnius, Lithuania. Abstracts – Vilnius, 2006, ISBN 9955-19-037-X, p.23.

Lietuvos MSD patvirtintą sąrašą:

 1.  Naujikienė R. Teisės aktų bazės ir jų paieškos sistemos žiniatinklyje. Smulkiojo ir vidutinio verslo iššūkiai: teoriniai ir praktiniai aspektai. ISBN 978-9955-9655-9-6. Vilnius. 2008, p. 84-97.
 2. Dzemydienė D., Naujikienė R. Išskirstytos informacinės sistemos elektroninių paslaugų realizavimui. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje IV. ISSN 1822-4652. Klaipėda. Klaipėdos universiteto leidykla. 2008, p. 60-66.
 3. Dzemydienė D., Naujikienė R. Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo pavyzdžių analizė. Informacijos mokslai. Tomas 42-43. Mokslo darbai. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2007, ISSN 1392-0561. p. 226-232. Archyvas:http://www.vu.lt/mokslas/darbai/. Nauji tomai: www.tzc.vu.lt .
 4. Dzemydienė D., Naujikienė R., Tankelevičienė L. Mobiliųjų technologijų taikymo pavyzdžiai viešojo administravimo paslaugų išvystymui. (13-osios tarptautinės mokslinės kompiuterininkų konferencijos darbai). Kompiuterininkų dienos – 2007. Švietimo informacinių technologijų centras, Lietuvos kompiuterininkų sąjunga. Vilnius, Žara. 2007, ISBN 978-9986-34-179-6. p. 47-54.
 5. Dzemydienė D., Naujikienė R. Teisės aktų informacinių sistemų taikymo problemos ir vystymo tendencijos. Informacinės technologijos, 2006. Konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas.  Kaunas: Technologija, 2006, ISBN 9955-09-993-3, p. 223-227.
 6. Dzemydienė D., Naujikienė R. Situacijų nustatymo ir sprendimo priėmimo komponentės elektroninių  dokumentų valdymo sistemoje. Informacijos mokslai. Tomas 34. Mokslo darbai. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2005, ISSN 1392-0561. p. 142-148. Archyvas:http://www.vu.lt/mokslas/darbai/. Nauji tomai: www.tzc.vu.lt .
 7. Dzemydienė D., Naujikienė R. Informacinės technologijos modernizuojant viešojo administravimo paslaugas. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Tomas IV. ISBN 9955-585-53-6. Klaipėdos universiteto leidykla. 2004, p. 14-20.
 8. Naujikienė R. Kompiuterinių teisės aktų sistemų struktūros analizė. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Tomas IV. ISBN 9955-585-53-6.  Klaipėdos universiteto leidykla. 2004, p. 21-27.
 9. Dzemydienė D., Naujikienė R. Informacinės aplinkosaugos sistemos ir teisinis reglamentavimas. Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje. Tomas III. Mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla. 2002, ISBN 9955-456-56-6. p. 50-56.
 10. Dzemydienė D., Naujikienė R., Čaplinskienė M.. Aplinkos apsaugos teisinės informacijos struktūra vertinant taršos veiksnius. Mokslo darbai. Jurisprudencija. Nr.32(24). Vilnius. Lietuvos Teisės universiteto leidykla. 2002, ISSN 1392-6195. p. 72-82.
 11. Dzemydienė D., Naujikienė R.. Patariamosios sistemos teisėtvarkoje. Informacijos mokslai. Tomas 18. Mokslo darbai. Vilnius. Vilniaus universiteto leidykla. 2001, ISSN 1392-0561. p. 79-85. Archyvas:http://www.vu.lt/mokslas/darbai/. Nauji tomai: www.tzc.vu.lt .
 12. Dzemydienė D., Naujikienė R., Petrauskas R. Informacinių sistemų mokymo analizė teisės ir valdymo studijose. Mokslo darbai. Informacinės technologijos’2001”. Kaunas. Technologija. 2001, p. 194-199.
 13. Naujikienė R.. Pradinio darbo kompiuteriu įgūdžių formavimo patirtis. Straipsnių rinkinys: Policijos pareigūnų ugdymo aktualijos ir patirtis. Red. R.Tidikis, L.Kraujutytė, R.Petrauskas ir kt., Vilnius, LTA, 1999, p.139-142.
 14. Dzemydienė D., Naujikienė R. Informacinių sistemų mokymo problemos. Mokslo darbai. Informacinės technologijos’1999”. Kaunas. Technologija. 1999, ISBN 9986-13-718-7 p. 390-394.

Vadovėliai, mokomosios knygos:

1. Dzemydienė D., Naujikienė R. Informacinės sistemos. Duomenų struktūros ir valdymas. Bendrasis aukštųjų mokyklų vadovėlis. Lietuvos teisės universitetas. 2004, ISBN 9955-563-45-1, p. 264.
2. Jonušauskas S., Naujikienė R., Petrauskas R. Kompiuterinio raštingumo pagrindai, reikalingi Europos kompiuterių pažymėjimui gauti. Mokomasis leidinys (pakartotinis leidinys). ISBN 9955-563-71-0. Mykolo Romerio universitetas. 2004, p.204.
3. Jonušauskas S., Naujikienė R., Petrauskas R. Kompiuterinio raštingumo pagrindai, reikalingi Europos kompiuterių pažymėjimui gauti. Mokomasis leidinys. ISBN 9955-563-71-0. Lietuvos teisės universitetas. 2004, p.204.
4. Švanytė-Dzemydienė D., Naujikienė R. Informatikos pagrindai. Šiuolaikiniai teksto tvarkymo būdai. Vadovėlis. Lietuvos teisės universitetas. 2001, ISBN 9955-442-52-2,  p. 172.
5. Švanytė-Dzemydienė D., Naujikienė R. Informatikos pagrindai. Teksto tvarkymas kompiuteriu. Mokomasis metodinis leidinys. Vilnius. LTA leidybos centras. 1999, p. 114.